Haumann Taaltrainingen

CURSUS DUITS WERKWIJZE & LESMETHODE

Haumann Taaltrainingen werkt met beproefde procedures. Onze cursus Duits heeft een bewezen lesmethode volgens vaste werkwijzen.

Onze werkwijze Cursus Duits

Haumann Taaltrainingen werkt volgens een vaste en beproefde procedure, die helder en persoonlijk is. De wensen van de opdrachtgever en de behoeften van de trainingsdeelnemer(s) staan daarbij centraal. Bij het organiseren en uitvoeren van een training volgen wij de volgende procedure.

icon Intakegesprek

Intakegesprek

Eerst stellen we het beginniveau en het doel van de training vast. Welke functies van het Duits moeten worden getraind, hoeveel tijd staat er ter beschikking, en hoeveel trainingsuren zijn nodig om het gewenste niveau te bereiken? Bij groepen gaan we na of de deelnemers qua niveau bij elkaar passen.

icon Offerte op maat

Offerte op maat

Op basis van de gegevens uit het intakegesprek wordt de opdrachtgever een gedetailleerde offerte aangeboden.

icon Samenstelling van de cursus Duits

Samenstelling van de cursus Duits

Na het goedkeuren van de offerte ontwerpen we een op maat gemaakt trainingsprogramma. Tevens selecteren we het meest geschikte materiaal, waarbij we ook graag gebruik maken van specifiek materiaal uit jouw bedrijf zoals brochures en e-mails.

icon Tijdsplanning van de cursus

Tijdsplanning van de cursus

Een cursus Duits wordt ruim van te voren ingepland, maar tijdstippen worden altijd in overleg met de opdrachtgever en de deelnemer(s) vastgesteld. Lesdagen en lestijden worden op jouw agenda afgestemd.

icon tussentijdse evaluatie

Tussentijdse evaluatie

Halverwege de training brengen we de vorderingen van de deelnemer(s) in kaart. Indien nodig passen we inhoud en/of trainingsschema aan.

icon Eindevaluatie van de cursus

Eindevaluatie van de cursus

Tijdens de eindevaluatie beschrijven we alle verworven vaardigheden en resterende knelpunten. Tevens geven we advies voor een eventuele vervolgtraining.

Lesmethode Cursus Duits

We hanteren enkele vaste basisprincipes die een optimaal leerproces garanderen, en in korte tijd tot de gewenste vaardigheden leiden. Op die manier werkt het resultaat van een training rechtstreeks door naar betere prestaties op de werkplek.

Wat je kunt verwachten

• Tijdens de training spreken trainer en deelnemer(s) bijna uitsluitend Duits.
• Dit geldt ook voor uitleg over een onderwerp, voor kleine tussenopmerkingen of voor gesprekken tijdens de pauze. Op die manier leert zelfs een beginner snel, en bijna onopgemerkt, zich in de meest uiteenlopende situaties uit te drukken.
• Het vermogen tot zelfcorrectie wordt gestimuleerd.
• Na afloop van de training is de deelnemer in staat zijn / haar kennis zelfstandig verder uit te breiden.
• Het spreekgemak neemt toe.
Minder spreekangst betekent een groter spreekgemak, en meer durf om de aanwezige kennis ook daadwerkelijk in praktijk te brengen.
• De trainingen hebben een communicatief en interactief karakter.
• Via bijvoorbeeld rollenspellen of telefoon- en presentatie-oefeningen past de deelnemer de opgebouwde kennis constant in praktijkgerichte gesprekssituaties toe.

haumann taaltrainingen duits leren cursus amsterdam lesmethode

Vragen of meer informatie?

Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag